Взаємодія гусей та журавлів з агроценозами в регіоні Біосферного заповідника “Асканія-Нова” і шляхи зменшення їх впливу

site-map4

mapa13


СОХРАНЕНИЕ СТЕПЕЙ РОССИИ
Проект ПРООН / ГЭФ / Минприроды России Совершенствование системы и механизмов управления ООПТ в степном биоме России
ПРООН ГЭФ Минприроды России
Сайт создан и существует при поддержке Проекта ПРООН / ГЭФ / Минприроды России "Совершенствование системы и механизмов управления ООПТ в степном биоме России"

Яндекс.Метрика

Взаємодія гусей та журавлів з агроценозами в регіоні Біосферного заповідника “Асканія-Нова” і шляхи зменшення їх впливу

Gavrilenko 2010Гавриленко В.С., Листопадський М.А. Взаємодія гусей та журавлів з агроценозами в регіоні Біосферного заповідника “Асканія-Нова” і шляхи зменшення їх впливу (аналітичний огляд з методичними вказівками). – Асканія-Нова: ПП Андрєєва М.М., 2010. – 28 с.

Скачать PDF (1,82 Mb)

У роботі розглядається проблематика гармонізації взаємодії міграційних зграй птахів з сільським господарством на півдні України. На підставі власних досліджень автори наводять кількісну характеристику впливу найбільш поширених птахів, що зустрічаються в агроценозах регіону. Наводяться матеріали з просторового розподілу, чисельності, сезонної динаміки, добової активності, інтенсивності харчування та інших екологічних особливостей, що дозволяють об’єктивно оцінити роль найбільш поширених представників Гусеподібних та Журавлеподібних птахів. Наведені практичні поради щодо оцінки шкодочинності птахів-мігрантів, що концентруються на полях.

Методичний посібник розрахований на приватних землекористувачів, працівників сільського господарства, мисливців, працівників природоохоронних об’єктів та всіх, хто має бажання жити в гармонії з природою.

Рецензент: Андрющенко Ю.О., к.б.н., с.н.с., завідуючий лабораторією орнітології півдня України Азово-Чорноморської орнітологічної станції.

Затверджено до друку Вченою радою Біосферного заповідника “Асканія-Нова” імені Ф.Е. Фальц-Фейна НААН України (протокол № 8 від 12 жовтня 2010 р.)


Наверх
165 просмотров


Степной Бюллетень
Актуальная тема: Правовая защита степных экосистем вне ООПТ
Фотоальбом

Новости

5.12.2018

Международная научно-практическая конференция «Заповедное дело: достижения, проблемы и перспективы»

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
13-14 мая 2019 г., г. Оренбург
Регистрация до 25 декабря 2018 г.
Прием материалов – до 1 марта 2019 г.

14.08.2018

CfP: Советская степь: культура, экология, экономика и политика

Информационное письмо
5-16 февраля 2019, Фрибурский университет, Швейцария
Срок подачи тезисов – 14 сентября 2018 г.
Срок подачи текстов статей – 15 января 2019 г.

13.04.2018

Новые заказники созданы в Губерлинских горах в Оренбуржье

Губерлинский мелкосопочник в бассейне р. Губерля, Оренбургская область. Фото И. Смелянского

В Оренбургской области появились две особо охраняемые природные территории – государственные природные заказники “Губерлинские горы” и “Карагай-Губерлинское ущелье”.

Все новости

Новости Степного проекта ПРООН/ГЭФ

Библиотека

Растительность Ставропольского края

Книга написана на основе геоботанических материалов, полученных в процессе многолетнего, непрерывного изучения автором растительного покрова края, согласно тематическому плану Ставропольского научно-исследовательского института сельского хозяйства Российской академии наук.

Все документы

Все публикации

Анонсы новых книг